نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش بده 9 24 36

الکل سنج تنفسی پلیس (انویسن)

BA6060 نمایش رنگی توالی تست منطقی و هوشمند طیف گسترده ای از برنامه ها برای تست کنار جاده ایمنی محل کار ایمنی حمل و نقل عمومی

الکل سنج محیطی ( تست سریع )

مدل BA1080

نتایج آزمون بصورت تصویری و شنیداری صفحه نمایش روشن چسبندگی مغناطیسی قوی امکان اتصال به هر سطح فلزی مانند کاپوت اتومبیل گشت به عنوان راهنمای راهنمایی و رانندگی را دارد مناسب برای غربالگری سریع کنار جاده پلیس ایمنی محل کار ایمنی حمل و نقل عمومی